Booking

Involver dig!

Hvis du har noget på hjertet så kom ned og snak med os.

Involver dig

Hvis du vil lave et arrangement på Bolsjefabrikken så involver dig i Ragnhildgades opbygning og vedligehold. Vi ser helst at arrangører er en del af Bolsjefabrikken i det daglige også.

Bolsjefabrikken huser helst arrangementer der går ud over det sædvanlige og udfordrer kulturelt, men ønsker også at støtte andet kultur end vores med gode arrangementer.

Du kan holde dig opdateret om arrangementer i kalenderen her på hjemmesiden eller komme til et af vores månedlige møder: Fællesmødet er den første tirsdag i måneden kl 19.00 og top-floor mødet afholdes ad hoc.

OBS! Ingen bookinger på Fællesmødet. Se hvordan du gør under arrangementer –> dit arrangement.

Husk også at tilmelde dig vores facebook hvor vi inviterer til vores arrangementer!

Ordensregler for brug af Bolsjefabrikken

Økonomi:

Al overskud fra et arrangement går til Bolsjefabrikkens drift. Dog dækker vi alle transportudgifter og alle bandmedlemmer får 10 aktivist-øl på aftenen, aktivister får 5 øl, og tjekkere/lydmænd får 10 øl – vi betaler ikke løn til nogen.

Entré:

Da Bolsjefabrikkens mål er at lave gratis kultur forsøger vi så vidt muligt ikke at have entré på arrangementer. Dog vil der være entré hvis arrangementet har mange udgifter og det derfor er nødvendigt.

Støttearrangementer:

Vi lægger hus til ca. ét støttearrangement om måneden. Her kan vi støtte med 2/3 dele af overskuddet.

Udskænkning

Der må ikke udskænkes alkohol til personer under 18 år.

Kontaktpersoner
Til alle arrangementer skal der minimum være én kontaktperson.

Til alle store arrangementer med over 100 gæster skal der minimum være to ædru ansvarlige.

Rengøring
Stedet skal som minimum fremstå i samme stand som det blev modtaget.

Rengøring skal senest finde sted dagen efter arrangementet.

Tags skal buffes.

Personligt arrangement
Stederne må pyntes/omformes efter aftale – der er økonomi til dette.

Advarsel
Til alle arrangementer hvor der forventes støj, skal der ophænges advarsler i de naboejendomme der omkredser Bolsjefabrikken senest 14 dage før arrangementet.

Pas på Bolsjefabrikken

I jeres PR-materiale skal I opfordre folk til ikke at genere/ødelægge vores omgivelser og lade være med at tage stoffer.