Thu, 05 Aug 2021

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Bolsjefabrikkerne

Indhold

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
§ 2. Foreningens formål
§ 3. Medlemskab
§ 4. Foreningens organisering
§ 5. Generalforsamlingen
§ 6. Foreningens bestyrelse
§ 7. Tegningsret
§ 8. Kontingent
§ 9. Vedtægtsændringer
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
¬ß 11. Regnskab og √łkonomi
¬ß 12. Opl√łsning
§ 13. Dagligt brug og afholdelse af arrangementer
§ 14. Eksklusion af medlemmer
§ 15. Bolsjeparagraffen

§1. Foreningens navn og hjemsted
§ 1.1 Foreningens navn er: Foreningen Bolsjefabrikkerne

¬ß 1.2 Foreningens postadresse er: L√¶rkevej 11, 2400 K√łbenhavn NV
Foreningens hjemsteder er L√¶rkevej 11, 2400 K√łbenhavn NV og Ragnhildgade 1, Bygning 3, 2100 K√łbenhavn √ė

§ 2. Foreningens formål
¬ß 2.1 Foreningens form√•l: Bolsjefabrikkerne √łnsker at skabe rammer for kulturelle, kunstneriske, sociale og politiske aktiviteter, offentlig debat og samfundsoplysning.

Vi √łnsker at fremme b√¶redygtighed og mangfoldighed.

§ 3. Medlemskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som aktivt yder til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål. Brug af foreningens faciliteter forudsætter dog ikke medlemskab.

§4 Foreningens organisering

¬ß4.1 Foreningen Bolsjefabrikkernes overordnede f√¶llesm√łde afholdes minimum hver 6. m√•ned.

§4.2 Foreningen kan have flere hjemsteder.

¬ß4.3 Hvert af hjemstederne har s√¶rskilte f√¶llesm√łder.

§4.4 Hjemstederne kan danne foreninger i overensstemmelse med Bolsjefabrikkernes vedtægter.

§ 5. Generalforsamlingen
¬ß 5.1 Generalforsamlingen er foreningens √łverste myndighed.

§ 5.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 2 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i 3. måned. Generalforsamlingen annonceres via mailingliste og opslag på infotavle.

¬ß 5.3 Dagsorden for ordin√¶r generalforsamling skal som minimum indeholde f√łlgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. √Örsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag. Forslag skal v√¶re indkommet senest 1 uge f√łr generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelse
6. Eventuelt

§ 5.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved konsensus.

§ 6. Foreningens bestyrelse
§ 6.1 Foreningens administration ligger hos bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 6.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og et antal suppleanter. Brugere fra alle hjemsteder af foreningen skal være repræsenteret i bestyrelsen.

§ 6.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år.

§ 6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. Tegningsret
§ 7.1 Foreningen tegnes af formanden eller kassereren for bestyrelsen i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

¬ß 7.2 Ved k√łb, pants√¶tning eller salg af fast ejendom kr√¶ves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

¬ß 7.3 Ved bel√łb under 1.000 kr. kan formanden eller kassereren alene underskrive.

§ 8. Kontingent
§ 8.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 9. Vedtægtsændringer
§ 9.1 Vedtægtsændringer kræver konsensus af generalforsamlingen.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
¬ß 10.1 Indkaldelse sker, hvis mindst 10 medlemmer √łnsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indg√•et √łnske om det. Indkaldelse sker som ved ordin√¶r generalforsamling.

¬ß 11. Regnskab og √łkonomi
¬ß 11.1 Regnskabs√•r f√łlger kalender√•ret.

¬ß 11.2 Det p√•hviler kassereren at indkassere indt√¶gter og betale de godkendte udgifter i henhold til ¬ß8. Indt√¶gter og udgifter f√łres i kassebog. Kassereren har bemyndigelse til at uddelegere dette.

§ 11.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Kassebogen er åben for alle medlemmer af foreningen.

¬ß 11.4 Foreningen h√¶fter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilh√łrende formue. Der p√•hviler ikke foreningens medlemmer, underforeninger eller bestyrelsen nogen personlig h√¶ftelse.

¬ß 12. Opl√łsning
¬ß 12.1 Opl√łsning af foreningen kr√¶ver konsensus af den ordin√¶re eller ekstraordin√¶re generalforsamling. Opl√łsningen skal herefter godkendes p√• en efterf√łlgende ekstraordin√¶r generalforsamling.

¬ß 12.2 Ved opl√łsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige form√•l, eksisterende eller nye Bolsjefabrikker.

§ 13. Dagligt brug og afholdelse af arrangementer

§ 13.1 Alle mennesker og dyr kan benytte foreningens faciliteter i overensstemmelse med formålet.

¬ß 13.2 Alle Bolsjefabrikkernes hjemsteders m√•nedlige f√¶llesm√łder beslutter, via konsensus, retningslinjerne for husenes daglige brug og afholdelse af arrangementer. F√¶llesm√łderne kan desuden uddelegere ansvar og beslutningstagen til arbejdsgrupper.

¬ß 13.3 Foreningen Bolsjefabrikkernes f√¶llesm√łder fastl√¶gger de overordnede rammer for godkendelse af indt√¶gter og udgifter. I forl√¶ngelse heraf kan de m√•nedlige f√¶llesm√łder fra Bolsjefabrikkernes hjemsteder beslutte, via. konsensus, specificerede rammer for indt√¶gter og udgifter.

¬ß 13.4 Hjemstedernes m√•nedlige f√¶llesm√łder giver tilladelse til l√¶ngerevarende brug af lokalerne. Tilladelse til kortvarigt brug af lokalerne kan desuden gives af en af f√¶llesm√łdet udpeget arbejdsgruppe.

N√•r et rum forlades, eller aktiviteterne oph√łrer, tilfalder retten til rummet f√¶llesm√łderne p√• de enkelte hjemsteder.

¬ß13.5 Mennesker og dyr kan bortvises, hvis de opf√łrer sig i uoverensstemmelse med retningslinjer for hjemstedernes daglige brug og afholdelse af arrangementer eller er til skade for foreningen.

L√¶ngerevarende bortvisning kan vedtages af f√¶llesm√łderne.

¬ß 13.6 Brugsret til et afl√•st lokale foruds√¶tter medlemskab, aktiv deltagelse i foreningens aktiviteter samt betaling af rumleje fastsat af f√¶llesm√łderne og/eller rumgruppen.

¬ß 13.7 Hjemstedernes f√¶llesm√łder giver tilladelse til mere omfattende byggeprojekter og bevilger eventuel √łkonomi, hertil kan Foreningen Bolsjefabrikkerne supplere √łkonomisk, hvis behovet opst√•r.

§13.8 Bolsjefabrikkerne er ikke-kommercielle. Dvs. at man ikke må modtage sponsorater og reklamere for kommercielle organisationer.

§13.9 Bolsjefabrikkerne er non-profit på en sådan måde, at ingen aktivister kan skabe personlig profit på foreningens aktiviteter.

§ 14. Eksklusion af medlemmer
¬ß 14.1 F√¶llesm√łderne kan ekskludere medlemmer/brugere, der laver aktiviteter, der er til skade for foreningen, eller som ikke overholder retningslinierne eller vedt√¶gterne.

§ 15. Bolsjeparagraffen
§ 15.1 Foreningen henstiller til at brugerne aer, krammer og anerkender hinanden.

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 21 april 2012